Acmhainní & Tacaíocht

Anseo thíos gheobhaidh tú naisc chuig réimse tacaíochtaí do ghnó, gníomhaireachtaí stáit, sruthanna maoinithe, Nuacht, Nuálaíocht, Beartas agus Oideachas an AE agus é mar aidhm cabhrú le gnó na foinsí éagsúla faisnéise atá ar fáil a nascleanúint.

Foilseacháin Rialtais:

 • Forléargas ar Tacaíochtaí Rialtas do Gnólachtaí Dúchasach

  féach ar

Gníomhaireachtaí Tacaíochtaí Gnólachtaí na hÉireann

Tacaíochtaí le haghaidh Fiontar Réigiúnach a Fhorbairt:

Tacaíochtaí Airgeadais do Gnólachtaí Dúchasach Áitiúla

 • Bileog Eolais COSME

  féach ar
 • An Scéim Iasachta Fás sa Todhchaí

  féach ar
 • An Scéim Iasachta Breatimeacht

  féach ar
 • An Scéim Rathaíochta Creidmheasa

  féach ar
 • An Chiste Iasachta Micreaghnóthas Riaraithe ag an MFI

  féach ar

Tacaíochtaí Cothromais do Gnólachtaí Dúchasach Áitiúla

Structúirí Bunaithe chun Tacú le Rochtain go Maoiniú ag Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

 • An Oifig Um Athbhreithniú Creidmheasa

  féach ar
 • An Chorparáid Straitéiseach Baincéireachta na hÉireann

  féach ar

Tacaíochtaí Cánachas do Fiontar Dúchasach:

 • Scéimeanna ag dreasú nualaíochta

  féach ar
 • Scéimeanna chun maoinigh riosca bunaithe ar cothromais a dreasú

  féach ar

Cánachas Pearsanta:

 • PríomhScéim Rannpháirtíochta Fostaithe

  féach ar

Tacaíochtaí Faisnéise:

 • Bileog Eolais Polasaithe Réigiúnach agus Plean Gníomhaíochta Glas na Fiontair Beaga agus Meánmhéide

  féach ar
 • Bileog Eolas Fiontair Beaga agus Meánmhéide

  féach ar
 • Ag tacú le uirlis ar líne Fiontraithe Beaga agus Meánmhéide

  féach ar

Tacaíochtaí do Nuálaíocht:

 • Ciste Nuálaíocht Teicneolaíochtaí Suaiteach

  féach ar
 • Maoiniú AE Fiontraithe Beaga agus Meánmhéide

  féach ar
 • Horizon 2020 AE - Gléas Fiontar Beaga agus Meánmhéide

  féach ar