Baill

S'iad ár mbaill bun agus barr Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe!

Is eiceachóras rathúil é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a dtugann líonra maith d'ár mbaill chun cabhair a thabhairt leis an phróiseas forbartha. Tá pobal Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe déanta suas de ghrúpaí éagsúla do chomhlachtaí dúchasacha teicneolaíocht agus comhlachtaí teicneolaíochta idirnáisiúnta atá ag fás go tapaidh ag bunú anseo in Iarthar na hÉireann

Baill Reatha
 • 3D Technology

  Cuireann 3D Technology réimse leathan clódóirí 3D ar fáil chun freastal ar riachtanais 3D áirithe mar shampla, samhaltú choinceapa, fréamhshamhaltú feidhmiúil, mear uirlisí agus páirteanna eile. Is pháirtnéirí iad 3D Technology le déantúsóirí clódóra 3D, 3D Systems, Markforged, Shining 3D agus CEL san áireamh. Is féidir leat buntáiste a bhaint ón teicneolaíocht clódóra 3D mar aon le ard seirbhís ó 3D Technology. Tá an trealamh go léir ar fáil le cheannach nó ar léas ag braithint ar riachtanais do ghnólacht. Chuireann 3D Technology seirbhísí samhaltú leigheas agus dearadh ríomhchuidithe ar fáil mar aon le scannóirí 3D agus bogearra ais-innealtóireachta.

 • 9th Impact

  Is iomaí gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta atá buaite ag 9th Impact atá bunaithe anseo in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Fuair siad ceadúnas do Biker Mice ó Mars, cartún a bhí déanta sna 1990idí maidir le lucha ag rothaíocht le cionn acu ar an bheoir agus rac-cheol. Is féidir leis an lucht féachanna dul i ngleic leis na charactéirí ab fhearr leo ar na gutháin, taibléidí, Facebook, ríomhaire pearsanta nó consóil. Tá cumas forbartha den scoth ag 9th Impact, dearadh cluichí, forbairt, samhaltú 3D, scríbhneoireacht scéalta, ealaín, tástáil, poiblíocht & margaíocht san áireamh. Tá cluichí ar nós Sunny Bunnies: Magic Pop, Danger Mouse: The Danger Games Biker Mice ó Mars, Ninja Go Endless Runner srl cruthaithe acu.

 • Action Point Technology Group

  Bhunaigh David Jeffrey agus John Savage, an chomhlacht Action Point atá taréis iomaí gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhuacaint. Is i 2005 a bhunaíodh an chomhlacht ag fostú 100 duine in oifigí i Luimneach, Gaillimh, Lios na gCearrbhach, Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Los Angeles. Cuireann Action Point seirbhísí TF agus forbairt bogearraí ar fáil dos na cliaint i mórchuid earnáil, Déantúsaíocht, Rialtais, Seirbhísí Airgeadais agus Rásaíocht Mótair. An misean atá ag Action Point ná “cabhair a thabairt do chomhlachtaí an acmhainn ab fhearr a bhaint amach trí úsáid cumhacht na teicneolaíocht”

 • Apogee

  ‘Sé Apogee an soláthróir ilbhranda is mó san Eoraip do sheirbhísí clódóireachta, teicneolaíocht doiciméadach agus próiseas agus seirbhísí seachfhoinsiú. Tá an teicneolaíocht a soláthraíonn siad ar an suíomh ar dea-mhéine leis an réimse Seirbhísí Sain-Seachfhoinsithe le priontáil digiteach, scannadh agus dearadh grafach san áireamh chun go mbeadh do gnó ag feidhmiú i gceart. Le taithí de nach mór 20 bliain tugann Apogee tacaíocht do gnólachtaí beag nó mór in ngach earnáil. Leis an taithí go léir atá bainte agus an sain t-eolas atá acu tugann seo an deis dóibh réiteach a dhearadh agus a táiliúra do’d riachtanais do’d ghnólacht.

 • Applied Systems

  Is iad Applied atá ar barr an teicneolaíocht árachas ag treoiriú an slí trí nuálaíocht. De réir mar atá an tionscal árachais ag forbairt go hidirnáisinta tá Applied ag soláithriú teicneolaíocht nua agus féidearthachtaí ilnáisiúnta leathnaithe agus an margadh ag athrú de réir a chéile. Tá Applied ag treorú an earnáil gur thug siad cabhair misean a bhunú chun feabhas a chur le ghnó an árachas.

 • Aptarus

  Tá Aptarus taréis forbairt a dhéanamh ar Córas Bainistíochta Foghlama atá deartha go speisialta do riachtanais an earnáil iompar agus lóistíocht. De dheasca bheith ag obair in aice láimhe teagascóirí tiomána agus saineolaithe eile sa rannóg tá Aptarus taréis cúrsaí oiliúna saincheaptha a fhorbairt a bheas éasca le thuiscint ach a bheas éifeachtach.

 • Axis Consulting

  Is Sainsoláthróir de chuid seirbhísí eacnamaíochta sláinte agus rochtain stráistéiseach margaíochta é AXIS. Le níos mó ná 7 mbliana taithí i ngach foirm de Rochtain Margaíochta, s’iad Axis Consulting an comhpháirtí ab fhearr chun cabhair a thabhairt le aighneachtaí chuig na Chomhlachtaí HTA ar nós an Ionad Náisiúnta do Cógaseacnamaíocht, Cuibhreannas Leigheas na hAlbanach, agus an Grúpa Straitéiseach Leigheas na Breataine Bige. Tá cuntas cruthaithe acu torthaí rathúla a sheachadadh dos na chliaint.

 • Black Pug Studio Ltd.

  Is gníomhaireacht Teicneolaíochta Cruthaitheach é Black Pug Studio atá dírithe ar teicneolaíocht deartha agus gréasán. Cuireann an comhlacht réimse leathan seirbhísí ar fáil maidir le suíomh gréasán a cruthú, aitheantas branda a dhearadh, ag cruthú ábhar agus ag chur feabhas ar léargas do shuíomh ar líne mar aon le aon rud eile a bheadh ag teastáil chun go mbeadh do láithreacht digiteach ag breathnú thar cionn agus ionadaíocht na chliaint ar líne a bheith cruinn. Forbraíonn siad árdán ar leith dos na chliaint a dtugann smacht iomlán dóibh as an ábhair a gcruthaíonn siad agus tugtar uirlisí iomasach a díríonn ar dhea-taithí úsáid agus dearadh.

 • Buymedia

  Buymedia D'fhorbair sé bogearraí néalbhunaithe uathoibrithe AI agus anailísíochta tuartha a fheabhsaíonn feidhmíocht fógraíochta FBManna ar fud na meán traidisiúnta agus digiteach. Tugann an réiteach fógraíochta uathúil seo deis do FBManna feachtais éifeachtacha, an-éifeachtúla, a phleanáil agus a chur i gcrích agus cinntí níos fearr a dhéanamh amach anseo dá n-easrann as. Buymedia chuir sé isteach ar earnáil na fógraíochta mar go dtugtar aghaidh ar fhadhbanna fógróra tríd an bpróiseas soláthair a shimpliú i 4 chéim uathoibrithe – Plean, Ceannach, Bainistiú, Beart – a mbeadh próiseas costasach láimhe 18 gcéim i gceist leis murach sin le toradh éiginnte. Taispeánann taighde go bhfuil Buymedia sábhálann ardán 800 uair an chloig in aghaidh an duine margaíochta gach bliain, le Roi fógraíochta méadaithe de 27% ar an meán in aghaidh an ghnó. Buymedia Is é an t-aon ardán bogearraí ar fud an domhain a ligeann d'fhógróirí FBManna a ngnó a fhás trí fhógraíocht níos éifeachtaí.

 • Chipright

  Gnólacht speisialtóra saincomhairleoireachta teicneolaíochta é Chipright a sholáthraíonn seirbhísí san earnáil micrileictreonaic chun cúnamh a thabhairt le forbairt ciorcaid iomlánaithe agus réiteach bogearraí. Nascann siad talann ard-teicneolaíochta le tionscnamh innealtóireachta ard teicneolaíochta. Déanann siad seirbhís ar margaí éagsúla ar nós meaisínfhoghlama (ML), intleacht shaorga (AI), loT, telecom, aeraspás, feithiclí leighis agus uathrialaitheach. Cuireann Chipright luach ar caidrimh gnó sláintiúl agus láidir idir iad féin agus a gcuid cliaint mar go bhfuil an linn talainne laistigh d’ár líonra de dhíth go mór.

Comhaltaí Alumni
 • Antares Vision

  “Is iad Antares Vision atá amuigh chun tosaigh ag stiúriú an phróiséis tairgí a cosaint tríd timthriall na beatha le réiteachtaí Bainistiú Sonraí Cliste agus Scrúdú, Rianú & Lorg cuimsithe a soláthrú. Is é an rogha nádúrtha do don chuid is mó dos na tionscal déine ach tá Antares Vision is bhfad níos mó ná soláthraí teicneolaíochta. Tugann muid rathaíocht go mbeidh táirge ionraca agus trédhearcacht ó ceann le ceann ag do shlabhra an tsoláthair chun luach breise uathúil a cruthú: muinín iomlán ó do chuid custaiméirí.”

 • Armour Interactive

  An Ghníomhaireacht Dhigiteach ag obair lena gcliaint chun táirgí digiteacha den scoth a dhearadh agus a thógáil a mhéadaíonn ioncam agus a bhaineann fás easpónantúil amach dá ngnólachtaí.  Cruthaíonn siad feidhmchlár gréasáin saincheaptha, dírithe ar úsáideoirí agus aipeanna móibíleacha óna dteach nua i mBaile an Bhriotaigh, Gaillimh.

 • Avaya Inc.

  Comhlacht teicneolaíochta ilnáisiúnta Meiricéanach é Avaya Inc, lena ceannceathrú i Santa Clara, California a soláthraíonn réiteachtaí cumarsáide gnó don custaiméir agus an bhfoireann.

 • Connacht Accountancy

  Gnólacht de Cúntasóirí Deimhnithe Cairte é Connacht Accountancy ag chuir seirbhís ar fáil do chliaint tríd an Ghaillimh agus na contaetha mórthimpeall. Is gnólacht neamhspléach iad Connacht Accountancy ina bhfuil taithí fairsing agus saineolas acu i ngach réimse den cleachtas cuntasaíochta.

 • Cyberscout (IDT911)

 • Duolog Technologies

  Cuideachta réitigh dearaí gan sreang. Úsáidtear a theicneolaíocht in iarratais gan sreang trí gach cineál feiste ar nós fóin phóca agus cúntóirí digiteacha pearsanta.  Faighte ag ARM in 2014, a choinnigh oifig i nGaillimh.

 • Electronic Arts, Inc.

  Tá fios ar Electronic Arts, Inc. (EA) fresin mar EA Games, forbróir, margóir, foilsitheoir, agus imdháileoir Meiricéanach do cluichí físe leis an ceannceathrú i cathair Redwood i California.

 • EmployAbility Galway

  Is seirbhís fostaíochta é EmployAbility Galway do dhaoine le míchumais, deacrachtaí meabhairshláinte, agus daoine atá ag athshlánú ó breoiteacht nó gortú. An aidhm atá acu ná cabhair a thabhairt do dhaoine fostaíocht oiriúnach a fháil agus é a choinneáil. Chuireann siad meantóireacht aonarach ar fáil freisin agus tugann siad tacaíocht practiciúl do dhaoine a cabhraíonn leo agus iad ag cuardach postanna mar aon le tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad fostaithe. Trí próifíliú leathaine agus ag cinntiú go bhfuil an bpost ceart, chuireann EmployAbility earcaíocht éifeachtúil ar fáil, ag chur comhionannas agus ionchuimsiú chun cinn thar na earnáil ar fad.

 • ExOrdo

  Bogearra Bainistíochta Cliste Comhdhála. Iomaí gradam buaite ag an bogearra bainistíochta chomhdhála. Deartha go heisiach le haghaidh, cumainn, neamhbhrabúis agus ollscoileanna. Grá ag taighdeoirí don bogearra. Iontaofa ar fud an domhan. Bunaíodh an chomhlacht i nGaillimh.

 • HID Global

  Tá ceanncheathrú HID Global, lonnaithe in Austin, Texas, le níos mó ná 3,000 fostaithe acu ar fud an domhan agus oifigí idirnáisiúnta á fheidhmiú a dtugann tacaíocht i níos mó ná 100 tír. Is Branda de chuid an ghrúpa ASSA ABLOY é HID Global®. Tá HID Global paiseanta faoi cúnamh a thabhairt do dhaoine aitheantas fíoraithe agus iontaofa a n-úsáid ionas go mbeidh sé níos áisiúla agus níos sábháilte dóibh dul aon áit go bhfuil orthu imeacht agus pé rud gur mian uathu a dhéanamh sa gnáthshaol a bhaint amach. Úsáideann daoine táirgí HID chuile lá chun doirse a n-oscailt, líonra digiteach a rochtain, suaitheantas a dhéanamh níos pearasnta, idirbheartaíocht a fíorú, eolas a fháil, sócmhainní a rianú agus nascadh le daoine eile – ag déanamh cinnte go glacfar leis na haitheantas gan fadhb aon áit, aon uair.

 • Roghnaigh muid GTC ar go leor cúiseanna agus sa deireadh ní raibh aon inchinn ann mar gheall ar dheiseanna líonraithe, éascaíocht rochtana, páirceála, Barra Ceapaire Uí Bhriain, an cheaintín agus líonrú laistigh de na cuideachtaí eile freisin.

  Tara Dalrymple, Lizzie Gnóthach & Misean Dodhéanta
 • Le haghaidh thús-suas le cuideachta ar cosúil linne an Ciúb is áit iontach a fháil ar bun in oifig díreach ar shiúl. A suite in ionad teicneolaíochta agus mar sin tá sé iontach a bheith mórthimpeallaithe ag daoine a bhfuil baint acu le teicneolaíocht.

  Eileen, D&G A Chur Chun Cinn
 • Galway Technology Centre tá sé feistithe chun do chuid riachtanas oiliúna go léir a chomhlíonadh le príomhshuíomh agus foireann chairdiúil a bhfuil sé mar aidhm acu freastal orthu. Péireáilte le atmaisféar iontach tá rath orthu.

  Dermot Slattery, Claonadh Choláiste, Stiúrthóir
 • 'Tá áiseanna den scoth ar fáil ag an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus tá an oifig fíorúil ag obair go han-mhaith.Míle bhuíochas duit féin (Noreen) agus Thomas as bhur tacaíocht leanúnach ar seo'.

  Jerry Twomey
 • "Is sampla eiseamláireach é an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ar mol nuálaíochta.  Tá sibh go léir taréis a bheith ar nós réalt taithneamhach i rith an Paindéime COVID19 seo. Níl a fhios agam faoi Ionad Ghnó eile atá taréis an leibhéil céann treoir agus tacaíocht den scoth a thabhairt agus anuas ar sin an teagmháil pearsanta. Do eolas ginearálta, tá oifig seirbhíse again i nDeisceart na tSualainne agus ní raibh siad i dteagmháil linn ar chor ar bith chun comhairle nó tacaíocht a thabhirt dúinn. Braitheann sé ar nós 'as radharc, as cuimhne'. Ach tá tú féin agus Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ana difriúl agus is onóir dom aithne a bheith agam ort agus a bheith mar chuid do "teaghlach" TG4.

  Med-di-dia
 • Ag oscailt dóirse agus is ábhar cainte é dúinn le bliain anuas agus sinn ag úsáid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar ár seoladh gnó agus ar cártaí gnó - ní amháin i nGaillimh ach i mBaile Átha Cliath agus Luimneach freisin.

  Wifor