Bunús Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe

Bunaíodh Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe i 1994

Galway Technology Centre bunaíodh é i 1994 mar Fhiontar Sóisialta i ndiaidh dhúnadh na Corparáide um Threalamh Digiteach chun 'spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt an tionscail dhúchasaigh theicneolaíochta i nGaillimh ag an am. GTC tá cáil air as spás oifige solúbtha, ardchaighdeáin, seirbhísithe a sholáthar le raon teicneolaíochtaí, áiseanna agus tacaíochtaí comhtháite. Mar fhiontar sóisialta, GTC tá tacaíocht tugtha aige do 300+ cuideachta, 3000+ post, agus €1.3bn GVA do réigiún an Iarthair le 25 bliain anuas.

Íomhá
Ár Bhfís…

...a bheith aitheanta go hidirnáisiúnta mar cheannaire ag chur luas le fiontair nuálaíochta a chur chun cinn ar scála domhanda

Bunaíodh Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar Fiontar Sóisialta leis an cuspóir agus an misean " spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do forbairt an earnáil teicneolaíochta dúchasach sa réigiún”.  Creidimid i gcur chun cinn na fiontraíochta, fás a éascú, agus pobal a chruthú.

Amlíne Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe

 • 1994

  Bunaíodh Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe i 1994 taréis ar dhúnadh gléasra déantúsaíochta an Chorporáid Digiteach i nGaillimh. D'oscail an t-ionad ar dtús le 7 comhlacht ag fostú 26 duine agus lean sé ar aghaidh ag fás agus ag chur seirbhís ar fáil don earnáil TF le linn na 1990idí

 • 1994 – 1999

  Bhog thart ar 30 COMHLACHTAÍ tríd an phróiséis gortha, ag giniúnt níos mó ná 300 PHOST sa phróiseas.

 • 2000 – 2001

  Mar fhreagara ar an riachtanas le haghaidh bonneagar agus seirbhísí níos fearr don ionad, bhí ath-fhorbairt iomlán déanta ag cruthú Ionad Teicneolaíochta nua-aimseartha úrscothach le achar de 50,000 troigh cearnach agus tá sé ag fás i na eatramhach chun seirbhís a thabhairt do réimse leathan fiontair TFC agus eolasbhunaithe sa réigiún.

 • 2003

  Cúlra

  Le tacaíocht ó Oifig Fiontair Áitiúl na Gaillimhe, seoladh an Ciúb le deascanna ghortha mar áis nua de chuid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Seoladh an Ciúb chun spás solúbtha, ard-chaighdéain agus le costas íseal i gceist dos na Tosaithe Ardachmhainne. Na seirbhísí eile atá ar fáil ná oifigí fíorúil agus deasca sealaíochta.

 • 2005

  Cuireadh Saotharlann TF HP le Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe chun seirbhís cruinnithe agus saotharlann oiliúna ar ard chaighdéan a chur ar fáil san Ionad.

 • 2006

  Is iad Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe an chéad fiontar chun leas a bhaint as seirbhísí leathanbhanda bunaithe ar snáithín ó Líonra Achair Cathair na Gaillimhe.

 • 2007

  D'oscail O'Briens ar an suíomh ag chur seirbhísí lónadóireachta breise ar fáil do chliaint de chuid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe.

 • 2008

  Nascann Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe le CISCO chun líonra nua teileafónaíocht VOIP a shuiteáil chun an réimse seirbhísí guth agus sonraí atá ar fáil dos na chliaint a feabhsú.

 • 2009

  Le cabhair ó Fiontraíocht Éireann, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus WESTBIC ritheann Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe Fóram Fiontar an-rathúil do Tosaithe Ardachmhainne.

 • 2010

  Lonnaigh BioWare (Rannán de Ealaíon Leictreonach) in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ar bhonn sealadach chun tús a chur le hearcaíocht le haghaidh an t-Ionad Barr Feabhais do Chustaiméirí agus an t-Ionad Oibriú Líonra.

 • 2013

  Seolann Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe pacáistí tacaíochta do ghnólactaí nua-bhunaithe le Seirbhís Oifige fíorúil seoladh gnó, uimhir teileafón agus seirbhís ag freagairt an ghuthán san áireamh. D'fhreastal An Taoiseach Enda Kenny ar ath-sheoladh Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar aoi speisialta do comóradh 20 bhliain an Ionad.

 • 2014

  Thosaigh úasghrádú le luach €360K . Tréimhse 3 bliana oibre a bhí i gceist leis an chlár infheistíochta. Sa chéad céim is obair ar na seomraí cruinnithe agus spásanna poiblí mar aon le córas nua aerchóiriú a shuiteáil a bhí ar siúl.

 • 2014 – 2016

  Mar chuid den GTC misean, an GTC bhí an Bord níos mó ná sásta tacaíocht a chur ar fáil a thairgeann seirbhísí oibriúcháin agus rialachais do GCID/Portershed mar a bhí siad á mbunú den chéad uair. 

   

 • 2015

  Fograíodh an dara céim don infheistíocht €360K. Is iad na rudaí a bhí san áireamh leis an chéim seo ná ardaitheoir nua a shuiteáil ag an fáiltiú agus an seoladh doncisting@ionadteicnelaíochtanagaillimhe, spás nua roinnte ilfheidhmeach.

 • 2016 – 2018

  Déanadh uasghrádú ar An Seimineár Mezzanine & An Spás d'Imeachtaí. Déanadh uasghrádú ar na seomraí cruinnithe agus oiliúna le Ballaí CeirtínTirim & Scáileáin Idirghníomhach a chur san áireamh

 • 2018

  Fómhar @ Draoi

  Tugann an Tionscnaimh Fómhair le painéal á óstáil ag Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe istigh in Amharclann Mick Lally ceannairí le chéile ó Earnáil na Tionsclaíochta Spórt agus Cultúr isteach san ionad. Seoladh Sraith Físeán Alumni ag féachaint siar ar iarcomhlachtaí Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe: Storm Technologies, ExOrdo, Mathworks, agus IPSwith.

 • 2019

  Acadamh Thiar

  Cead pleanála faighte le haghaidh síneadh a chur leis an bhfoirgneamh ina mbeidh achar de 20,000 troigh cearnach agus tacaíochta breise do comhlachtaí TFC faoin gclár, AcademyWest@Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Seolann Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe suíomh gréasáin nua agus brandáil nua taréis 25 bliain ag tabhairt tacaíocht go rathúil don earnáil TFC in Iarthar na hÉireann

 • 2021

  #Scálú Ár n-Oidhreacht – Ceiliúradh ar 25 bliain d'Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus ag breathnú i dtreo an todhchaí.

  Scálú Ár N-Oidhreacht

Ár Gcomhpháirtithe

Cumann Tráchtála Na Gaillimhe
West Bic
Fiontraíocht Éireann
Oifig Fiontair Áitiúil
IDA Ireland
Nacec
Cisco
Zenotec
iTag
Hewlett Packard Fiontar
Plannet 21