Baill

S'iad ár mbaill bun agus barr Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe!

Is eiceachóras rathúil é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a dtugann líonra maith d'ár mbaill chun cabhair a thabhairt leis an phróiseas forbartha. Tá pobal Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe déanta suas de ghrúpaí éagsúla do chomhlachtaí dúchasacha teicneolaíocht agus comhlachtaí teicneolaíochta idirnáisiúnta atá ag fás go tapaidh ag bunú anseo in Iarthar na hÉireann

Baill Reatha
 • Keltie

  Dlíghnólacht Maoine Intleachtúla é Keltie a bhíonn ag speisialtóireacht i paitinnigh, trádmhairceanna, dearadh agus cóipchearta. Ag feidhmiú le aimsiú domhanda é Keltie, comhlacht a bhunaíodh ar dtús i Londain sa bhliain 1998 agus anois atá bunaithe anseo sa Ghaillimh ó 2016. Láimhséalainn an foireann aturnae paitinnigh agus trádmhairceanna ina bhfuil ard taithí acu, cúrsaí maoine thar na rannóg agus tionscal gnó go léir, ag gníomnhú do go leor ainmneacha tí, fiontraíoch aonair, gnólachtaí nuathionscanta, mac-chuideachtaí, agus corparáidí móra gur mian leo a Phrótacal Idirlín (IP) a bhunú, a bhainistiú agus a chosaint ar fud an domhan. Gníomhaíonn Keltie díreach os comhair Oifig um an bPaitinn Eorpach, Oifig Maoine Intleachtúla an Ríocht Aontaithe agus an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil.

 • Kompan Ireland Ltd

  Bunaíodh KOMPAN Ireland i 2001 agus ó shin i leith tá na chéadta clóis súgartha curtha isteach againn mórthimpeall Éireann – mar chuid do ghrúpa Kompan is ceannairí margaidh sinn i bhforbairt agus nuálaíocht do fearais súgartha agus aclaíochta do gach aois ghrúpa. Tá ár bhfearas oiriúnach do chuile cumais agus aois ghrúpa agus tá an fearais & dromchlú go léir deimhnithe do Caighdeán Eorpacha. Tá deichniúr fostaithe againn go díreach agus oibrímid le páirtnéirí suiteála mórthimpeall na tíre – cuirimid comhairliú ar an suíomh saor in aisce ar fáil agus seirbhís deartha agus tá taithí 18 bliana againn ag soláthrú agus suitéal fearas ard chaighdéanach agus dromhcla do custaiméirí ar fud na hÉireann.

 • Langan Consulting Enginerrs (LCE)

  Saincomhairleoireacht dearadh innealtóireachta é Langan Consulting Engineers ag speisialtóireacht san Innealtóireacht Sibhialta, Structúrach agus Comhshaoil. Bunaíodh LCE i 2012 agus tá sé faoi stiúir innealtóirí cairte le réimse leathan taithí acu ar tógraí sibhialta agus strúctúrach ar fud Éireann agus an Ríocht Aontaithe le 20 bliain anuas. Táimid lonnaithe i Maigh Eo agus Gaillimh, agus tá réimse tógraí dearadh beag agus mór seachadadh againn mórthimpeall Éire agus an Ríocht Aontaithe. Tógraí ilghnéitheacht a bhí i gceist ó forbairtí cónaitheach agus tráchtála go tógraí infreastruchtúir sibhialta do chliaint san earnáil poiblí agus príomháideach.

 • Luzern Solutions

  Is príomhardán ríomhthráchtála agus soláthraí seirbhísí gaolmhara é Luzern. Is saineolaithe muid maidir le straitéisí nuálacha a sheachadadh do Amazon Marketplaces agus do webstores Direct to Consumer. Tá sé cruthaithe go bhfásann Luzern ioncam ar líne go mór do bhrandaí ar fud na cruinne agus tá muinín ag Philips, Fossil, JDE coffee, Petsafe, Gatorade agus Nestle as.

 • Maverick

  Lán-seirbhís Innealtóireacht, Soláthair, Tógáil, agus Oibritheoir é Maverick Corporation, do cumarsáide ollmhór agus líonra cumhachta. Is úinéirí iad Maverick do dhá comhlacht cleamhnaithe, One Source Power comhlacht tógála de chuid líne IBEW agus Maverick Energy Services atá bunaithe sa Ghaillimh, Éireann.

 • Med Di Dia

  Tá Med Di Dia paiseanta faoi gach rud bainteach le rialála go háirithe sa timpeallacht casta de chuid tecneolaíocht Leigheas agus Digiteach. Gearradh siad tríd an lúbra rialacháin agus a bheith mar comhpháirtí riosca ar an aistear chuig an mhargadh gan dearmad a dhéanamh riamh gurb iad na othar a bheas ag baint tairbhe as ag an deiridh.

 • Metalogic

  Comhlacht saincomhairleoireachta TF agus forbairt bogearraí é Metalogic le oifigí i mBaile Átha Cliath agus Gaillimh. Comhpháirtíonn Metalogic le cliaint ó tosaithe go fiontraithe móra chun seirbhísí agus bogearraí néalríomhaireachta a dearadh, a thógáil agus a imscaradh go tapaidh agus go héifeachtúil ó thaobh costas de. Tá réimse saineolas ag an bhfoireann i dtáirgí nua a fhorbairt, néalréiteach, uathoibriú, claochlú digiteach agus analíseach thar réimse rannóg, airgeadas, árachas, rialála, déantúsaíocht, tógála, agus seirbhísí san áireamh.

 • Nuadesign

  Is speisialtóirí iad Nuadesign i ríomhthráchtáil. Chun rath a bhaint amach chuireann siad bealach comhtháite i bhfeidhm do stráitéis, dearadh, forbairt agus margaíocht. Do gach tionscnamh tá an sprioc mar an gcéanna – chun tuiscint iomlán a bheith againn ar do riachtanais agus taithí láidir a tháirgiú do’d úsáideoirí a chuireann méadú le do theachtaireacht agus díolacháin a thiomáint chun cinn.

 • NVP Energy

  Comhlacht mac-chuideachta ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh é NVP, soláthraíonn an foireann réiteach éifeachtúil agus inbhuanaithe do cóireáil fuíolluisce. Tá go leor gradam buaite, ‘Nuálaí na Bliana’ ón SFA i 2019 agus ‘Gradam Nuálaíochta’ an Irish Times i 2017. D’fhéadfadh an réiteach sofaisticiúl a bheith comhtháite go héasca le infreastructúir atá ann cheana féin nó is féidir é a imscaradh mar chuid do tógáil gléasra coireáil fuíolluisce nua chun buaileadh leis na riachtannaisí i ngach mór aon suíomh.

 • PlanNet21

  Bunaíodh PlanNet 21 i 1998 agus is comhlacht atá 100% faoi úinéireacht Éireannach é le oifigí i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Gaillimh, Béal Feirste, California, agus an Fhrainc. An misean atá ag PlanNet21 ná cumas a thabhairt do chliaint fiontraithe oibriú go héifeachtúil agus go hiontaofa sa timpeallacht nuálach trí ard infreastructúr TF a chur i bhfeidhm. Soláthraíonn siad na tairgí, na seirbhísí agus pearsanra a mbíonn ag teastáil chun an sprioc seo a bhaint amach. Tá saineolas acu i líonra, slándála, teileafóníocht prótacal idirlín, ionad-sonraí, físchomhdhála, ionad teagmhála, stóras agus fíorúlú.

Comhaltaí Alumni
 • Antares Vision

  “Is iad Antares Vision atá amuigh chun tosaigh ag stiúriú an phróiséis tairgí a cosaint tríd timthriall na beatha le réiteachtaí Bainistiú Sonraí Cliste agus Scrúdú, Rianú & Lorg cuimsithe a soláthrú. Is é an rogha nádúrtha do don chuid is mó dos na tionscal déine ach tá Antares Vision is bhfad níos mó ná soláthraí teicneolaíochta. Tugann muid rathaíocht go mbeidh táirge ionraca agus trédhearcacht ó ceann le ceann ag do shlabhra an tsoláthair chun luach breise uathúil a cruthú: muinín iomlán ó do chuid custaiméirí.”

 • Armour Interactive

  An Ghníomhaireacht Dhigiteach ag obair lena gcliaint chun táirgí digiteacha den scoth a dhearadh agus a thógáil a mhéadaíonn ioncam agus a bhaineann fás easpónantúil amach dá ngnólachtaí.  Cruthaíonn siad feidhmchlár gréasáin saincheaptha, dírithe ar úsáideoirí agus aipeanna móibíleacha óna dteach nua i mBaile an Bhriotaigh, Gaillimh.

 • Avaya Inc.

  Comhlacht teicneolaíochta ilnáisiúnta Meiricéanach é Avaya Inc, lena ceannceathrú i Santa Clara, California a soláthraíonn réiteachtaí cumarsáide gnó don custaiméir agus an bhfoireann.

 • Connacht Accountancy

  Gnólacht de Cúntasóirí Deimhnithe Cairte é Connacht Accountancy ag chuir seirbhís ar fáil do chliaint tríd an Ghaillimh agus na contaetha mórthimpeall. Is gnólacht neamhspléach iad Connacht Accountancy ina bhfuil taithí fairsing agus saineolas acu i ngach réimse den cleachtas cuntasaíochta.

 • Cyberscout (IDT911)

 • Duolog Technologies

  Cuideachta réitigh dearaí gan sreang. Úsáidtear a theicneolaíocht in iarratais gan sreang trí gach cineál feiste ar nós fóin phóca agus cúntóirí digiteacha pearsanta.  Faighte ag ARM in 2014, a choinnigh oifig i nGaillimh.

 • Electronic Arts, Inc.

  Tá fios ar Electronic Arts, Inc. (EA) fresin mar EA Games, forbróir, margóir, foilsitheoir, agus imdháileoir Meiricéanach do cluichí físe leis an ceannceathrú i cathair Redwood i California.

 • EmployAbility Galway

  Is seirbhís fostaíochta é EmployAbility Galway do dhaoine le míchumais, deacrachtaí meabhairshláinte, agus daoine atá ag athshlánú ó breoiteacht nó gortú. An aidhm atá acu ná cabhair a thabhairt do dhaoine fostaíocht oiriúnach a fháil agus é a choinneáil. Chuireann siad meantóireacht aonarach ar fáil freisin agus tugann siad tacaíocht practiciúl do dhaoine a cabhraíonn leo agus iad ag cuardach postanna mar aon le tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad fostaithe. Trí próifíliú leathaine agus ag cinntiú go bhfuil an bpost ceart, chuireann EmployAbility earcaíocht éifeachtúil ar fáil, ag chur comhionannas agus ionchuimsiú chun cinn thar na earnáil ar fad.

 • ExOrdo

  Bogearra Bainistíochta Cliste Comhdhála. Iomaí gradam buaite ag an bogearra bainistíochta chomhdhála. Deartha go heisiach le haghaidh, cumainn, neamhbhrabúis agus ollscoileanna. Grá ag taighdeoirí don bogearra. Iontaofa ar fud an domhan. Bunaíodh an chomhlacht i nGaillimh.

 • HID Global

  Tá ceanncheathrú HID Global, lonnaithe in Austin, Texas, le níos mó ná 3,000 fostaithe acu ar fud an domhan agus oifigí idirnáisiúnta á fheidhmiú a dtugann tacaíocht i níos mó ná 100 tír. Is Branda de chuid an ghrúpa ASSA ABLOY é HID Global®. Tá HID Global paiseanta faoi cúnamh a thabhairt do dhaoine aitheantas fíoraithe agus iontaofa a n-úsáid ionas go mbeidh sé níos áisiúla agus níos sábháilte dóibh dul aon áit go bhfuil orthu imeacht agus pé rud gur mian uathu a dhéanamh sa gnáthshaol a bhaint amach. Úsáideann daoine táirgí HID chuile lá chun doirse a n-oscailt, líonra digiteach a rochtain, suaitheantas a dhéanamh níos pearasnta, idirbheartaíocht a fíorú, eolas a fháil, sócmhainní a rianú agus nascadh le daoine eile – ag déanamh cinnte go glacfar leis na haitheantas gan fadhb aon áit, aon uair.

 • Roghnaigh muid GTC ar go leor cúiseanna agus sa deireadh ní raibh aon inchinn ann mar gheall ar dheiseanna líonraithe, éascaíocht rochtana, páirceála, Barra Ceapaire Uí Bhriain, an cheaintín agus líonrú laistigh de na cuideachtaí eile freisin.

  Tara Dalrymple, Lizzie Gnóthach & Misean Dodhéanta
 • Le haghaidh thús-suas le cuideachta ar cosúil linne an Ciúb is áit iontach a fháil ar bun in oifig díreach ar shiúl. A suite in ionad teicneolaíochta agus mar sin tá sé iontach a bheith mórthimpeallaithe ag daoine a bhfuil baint acu le teicneolaíocht.

  Eileen, D&G A Chur Chun Cinn
 • Galway Technology Centre tá sé feistithe chun do chuid riachtanas oiliúna go léir a chomhlíonadh le príomhshuíomh agus foireann chairdiúil a bhfuil sé mar aidhm acu freastal orthu. Péireáilte le atmaisféar iontach tá rath orthu.

  Dermot Slattery, Claonadh Choláiste, Stiúrthóir
 • 'Tá áiseanna den scoth ar fáil ag an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus tá an oifig fíorúil ag obair go han-mhaith.Míle bhuíochas duit féin (Noreen) agus Thomas as bhur tacaíocht leanúnach ar seo'.

  Jerry Twomey
 • "Is sampla eiseamláireach é an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ar mol nuálaíochta.  Tá sibh go léir taréis a bheith ar nós réalt taithneamhach i rith an Paindéime COVID19 seo. Níl a fhios agam faoi Ionad Ghnó eile atá taréis an leibhéil céann treoir agus tacaíocht den scoth a thabhairt agus anuas ar sin an teagmháil pearsanta. Do eolas ginearálta, tá oifig seirbhíse again i nDeisceart na tSualainne agus ní raibh siad i dteagmháil linn ar chor ar bith chun comhairle nó tacaíocht a thabhirt dúinn. Braitheann sé ar nós 'as radharc, as cuimhne'. Ach tá tú féin agus Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ana difriúl agus is onóir dom aithne a bheith agam ort agus a bheith mar chuid do "teaghlach" TG4.

  Med-di-dia
 • Ag oscailt dóirse agus is ábhar cainte é dúinn le bliain anuas agus sinn ag úsáid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar ár seoladh gnó agus ar cártaí gnó - ní amháin i nGaillimh ach i mBaile Átha Cliath agus Luimneach freisin.

  Wifor