Baill

S'iad ár mbaill bun agus barr Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe!

Is eiceachóras rathúil é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a dtugann líonra maith d'ár mbaill chun cabhair a thabhairt leis an phróiseas forbartha. Tá pobal Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe déanta suas de ghrúpaí éagsúla do chomhlachtaí dúchasacha teicneolaíocht agus comhlachtaí teicneolaíochta idirnáisiúnta atá ag fás go tapaidh ag bunú anseo in Iarthar na hÉireann

Baill Reatha
 • 3D Technology

  Cuireann 3D Technology réimse leathan clódóirí 3D ar fáil chun freastal ar riachtanais 3D áirithe mar shampla, samhaltú choinceapa, fréamhshamhaltú feidhmiúil, mear uirlisí agus páirteanna eile. Is pháirtnéirí iad 3D Technology le déantúsóirí clódóra 3D, 3D Systems, Markforged, Shining 3D agus CEL san áireamh. Is féidir leat buntáiste a bhaint ón teicneolaíocht clódóra 3D mar aon le ard seirbhís ó 3D Technology. Tá an trealamh go léir ar fáil le cheannach nó ar léas ag braithint ar riachtanais do ghnólacht. Chuireann 3D Technology seirbhísí samhaltú leigheas agus dearadh ríomhchuidithe ar fáil mar aon le scannóirí 3D agus bogearra ais-innealtóireachta.

 • 9th Impact

  Is iomaí gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta atá buaite ag 9th Impact atá bunaithe anseo in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Fuair siad ceadúnas do Biker Mice ó Mars, cartún a bhí déanta sna 1990idí maidir le lucha ag rothaíocht le cionn acu ar an bheoir agus rac-cheol. Is féidir leis an lucht féachanna dul i ngleic leis na charactéirí ab fhearr leo ar na gutháin, taibléidí, Facebook, ríomhaire pearsanta nó consóil. Tá cumas forbartha den scoth ag 9th Impact, dearadh cluichí, forbairt, samhaltú 3D, scríbhneoireacht scéalta, ealaín, tástáil, poiblíocht & margaíocht san áireamh. Tá cluichí ar nós Sunny Bunnies: Magic Pop, Danger Mouse: The Danger Games Biker Mice ó Mars, Ninja Go Endless Runner srl cruthaithe acu.

 • Action Point Technology Group

  Bhunaigh David Jeffrey agus John Savage, an chomhlacht Action Point atá taréis iomaí gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhuacaint. Is i 2005 a bhunaíodh an chomhlacht ag fostú 100 duine in oifigí i Luimneach, Gaillimh, Lios na gCearrbhach, Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Los Angeles. Cuireann Action Point seirbhísí TF agus forbairt bogearraí ar fáil dos na cliaint i mórchuid earnáil, Déantúsaíocht, Rialtais, Seirbhísí Airgeadais agus Rásaíocht Mótair. An misean atá ag Action Point ná “cabhair a thabairt do chomhlachtaí an acmhainn ab fhearr a bhaint amach trí úsáid cumhacht na teicneolaíocht”

 • Apogee

  ‘Sé Apogee an soláthróir ilbhranda is mó san Eoraip do sheirbhísí clódóireachta, teicneolaíocht doiciméadach agus próiseas agus seirbhísí seachfhoinsiú. Tá an teicneolaíocht a soláthraíonn siad ar an suíomh ar dea-mhéine leis an réimse Seirbhísí Sain-Seachfhoinsithe le priontáil digiteach, scannadh agus dearadh grafach san áireamh chun go mbeadh do gnó ag feidhmiú i gceart. Le taithí de nach mór 20 bliain tugann Apogee tacaíocht do gnólachtaí beag nó mór in ngach earnáil. Leis an taithí go léir atá bainte agus an sain t-eolas atá acu tugann seo an deis dóibh réiteach a dhearadh agus a táiliúra do’d riachtanais do’d ghnólacht.

 • Applied Systems

  Is iad Applied atá ar barr an teicneolaíocht árachas ag treoiriú an slí trí nuálaíocht. De réir mar atá an tionscal árachais ag forbairt go hidirnáisinta tá Applied ag soláithriú teicneolaíocht nua agus féidearthachtaí ilnáisiúnta leathnaithe agus an margadh ag athrú de réir a chéile. Tá Applied ag treorú an earnáil gur thug siad cabhair misean a bhunú chun feabhas a chur le ghnó an árachas.

 • Aptarus

  Tá Aptarus taréis forbairt a dhéanamh ar Córas Bainistíochta Foghlama atá deartha go speisialta do riachtanais an earnáil iompar agus lóistíocht. De dheasca bheith ag obair in aice láimhe teagascóirí tiomána agus saineolaithe eile sa rannóg tá Aptarus taréis cúrsaí oiliúna saincheaptha a fhorbairt a bheas éasca le thuiscint ach a bheas éifeachtach.

 • Axis Consulting

  Is Sainsoláthróir de chuid seirbhísí eacnamaíochta sláinte agus rochtain stráistéiseach margaíochta é AXIS. Le níos mó ná 7 mbliana taithí i ngach foirm de Rochtain Margaíochta, s’iad Axis Consulting an comhpháirtí ab fhearr chun cabhair a thabhairt le aighneachtaí chuig na Chomhlachtaí HTA ar nós an Ionad Náisiúnta do Cógaseacnamaíocht, Cuibhreannas Leigheas na hAlbanach, agus an Grúpa Straitéiseach Leigheas na Breataine Bige. Tá cuntas cruthaithe acu torthaí rathúla a sheachadadh dos na chliaint.

 • Black Pug Studio Ltd.

  Is gníomhaireacht Teicneolaíochta Cruthaitheach é Black Pug Studio atá dírithe ar teicneolaíocht deartha agus gréasán. Cuireann an comhlacht réimse leathan seirbhísí ar fáil maidir le suíomh gréasán a cruthú, aitheantas branda a dhearadh, ag cruthú ábhar agus ag chur feabhas ar léargas do shuíomh ar líne mar aon le aon rud eile a bheadh ag teastáil chun go mbeadh do láithreacht digiteach ag breathnú thar cionn agus ionadaíocht na chliaint ar líne a bheith cruinn. Forbraíonn siad árdán ar leith dos na chliaint a dtugann smacht iomlán dóibh as an ábhair a gcruthaíonn siad agus tugtar uirlisí iomasach a díríonn ar dhea-taithí úsáid agus dearadh.

 • Buymedia

  Buymedia D'fhorbair sé bogearraí néalbhunaithe uathoibrithe AI agus anailísíochta tuartha a fheabhsaíonn feidhmíocht fógraíochta FBManna ar fud na meán traidisiúnta agus digiteach. Tugann an réiteach fógraíochta uathúil seo deis do FBManna feachtais éifeachtacha, an-éifeachtúla, a phleanáil agus a chur i gcrích agus cinntí níos fearr a dhéanamh amach anseo dá n-easrann as. Buymedia chuir sé isteach ar earnáil na fógraíochta mar go dtugtar aghaidh ar fhadhbanna fógróra tríd an bpróiseas soláthair a shimpliú i 4 chéim uathoibrithe – Plean, Ceannach, Bainistiú, Beart – a mbeadh próiseas costasach láimhe 18 gcéim i gceist leis murach sin le toradh éiginnte. Taispeánann taighde go bhfuil Buymedia sábhálann ardán 800 uair an chloig in aghaidh an duine margaíochta gach bliain, le Roi fógraíochta méadaithe de 27% ar an meán in aghaidh an ghnó. Buymedia Is é an t-aon ardán bogearraí ar fud an domhain a ligeann d'fhógróirí FBManna a ngnó a fhás trí fhógraíocht níos éifeachtaí.

 • Chipright

  Gnólacht speisialtóra saincomhairleoireachta teicneolaíochta é Chipright a sholáthraíonn seirbhísí san earnáil micrileictreonaic chun cúnamh a thabhairt le forbairt ciorcaid iomlánaithe agus réiteach bogearraí. Nascann siad talann ard-teicneolaíochta le tionscnamh innealtóireachta ard teicneolaíochta. Déanann siad seirbhís ar margaí éagsúla ar nós meaisínfhoghlama (ML), intleacht shaorga (AI), loT, telecom, aeraspás, feithiclí leighis agus uathrialaitheach. Cuireann Chipright luach ar caidrimh gnó sláintiúl agus láidir idir iad féin agus a gcuid cliaint mar go bhfuil an linn talainne laistigh d’ár líonra de dhíth go mór.

Comhaltaí Alumni
 • iBrutes

  Gnólacht dearadh gréasáin cruthaitheacha agus gairmithe na meáin dhigiteacha a bhíonn ag obair le fiontraithe agus fiontair beaga chun a gcuid árdán dhigiteacha a bhunú agus a fás.

 • Ipswitch

  Mar an príomhsoláthróir do eagraíochtaí ag réimsiú ó fiontair domhanda go SMBs, go ISVs, gach a bhfuil againn, tá ár ndaoine, teicneolaíocht, taithí, nuálaíocht leantach agus infheistíocht T&F anseo chun tú a thógaint ón áit ina bhfuil tú chuig an áit gur mhian leat a bheith. Soláthraíonn Progress (Ipswitch) na táirgí is fearr le forbart, úsáid agus iarratais gnó ardtuinsimh a bhainistiú. Bhunaigh Ipswith oifig i nGaillimh in Ionad Teinceolaíochta na Gaillimhe i 2016 agus tá an comhlacht fós i nGaillimh mar Progress.

 • Lumension Security, Inc.

  Forbróir bogearra é Lumension Security Inc, de bogearra bainistiú críochphointe agus slándála ag soláthrú cosaint críochphointe, bainistíocht leochaileacht, consaint sonraí, geal-liostú feidhmchláir, slándáil USB agus bainistíocht riosca.

 • Mathworks

  Corporáid príomháideach Meiricéanach é MathWorks a dhéanann sainfheidhmiú ar bogearra ríomhaireacht matamaiticiúil. Na príomh táirgí atá acu ná MATLAB agus Simulink. Bhunaigh siad oifig i nGaillimh i 2016 agus tá siad ag leanúint leo ag fás anseo.

 • Pipit Global

  Nascann an árdán beart AIRGID digiteach atá ag Pipit le Institiúdí Íocaíochta sna tíortha i mbéal forbartha chun cúnamh a thabhairt dóibh glacadh le íocaíochtaí AIRGID TIRIM óna diaspora tríd ár Líonra Bailiú Airgid. Is Fiontar Tionchar Sóisialta é Pipit comhlínithe leis an Aidhm Forbairt Shóisialta 10 na Náisiún Aontaithe chun costas na íocaíochtaí a laghdú go 3% fé 2030.

 • QuickTec

  Ceann dos na 7 comhlachtaí dúchasach a raibh bonn acu i Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe taréis an oscailt i 1994. Déantúsóir crua-earraí ar dtús, ag cruthú ríomhairí pearsanta do gnólachtaí, tá QuickTec mar ceann dos na soláthróirí TF chun tosaigh san Iarthair.

 • Storm Technologies

  Ceann dos na sainchomhairleoireachtí teicneolaíochta gnó agus comhpháirtithe réiteach Microsoft in Éirinn go bhfuil meas orthu. Déanann Storm speisialtóireacht i ngach rud atá bainteach le Microsoft agus tá cáil orainn de dheasca réiteachtaí den scoth a thógáil agus de bharr a bheith ar thús dul chun cinn na teicneolaíochta. Ceann dos na céad comhlachtaí a tháinig tríd Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe.

 • TecSupport

  Bainstíocht a dhéanamh ar seirbhísí tacaíochta TF do SMEs. Tríd an deasc cabhrach agus foireann innealtóirí cáilithe, tá seibhís ard caighdéanach cothabháilte acu dá gcuid cliaint. I 2014, dhéanadar comhcheangalt le ICE Cube atá bunaithe i nGaillimh agus dhéanadar athbhrandáil mar Intuity Technologies, leis an ceannceathrú i nGaillimh agus oifigí satailíte i Baile Átha Cliath agus Sligeach.

 • Wayfair

  Trí teicneolaíocht agus nualaíocht, déanann Wayfair cinnte go mbíonn tomhaltóirí ina ann aon rud ba mhian leo a fháil go héasca agus go tapaidh ó rogha do níos mó ná 18 milliún mír ó, troscán agus fearas tí, feisteas, feabhsúcháin tí, earraí tí agus tuilleadh.

 • Roghnaigh muid GTC ar go leor cúiseanna agus sa deireadh ní raibh aon inchinn ann mar gheall ar dheiseanna líonraithe, éascaíocht rochtana, páirceála, Barra Ceapaire Uí Bhriain, an cheaintín agus líonrú laistigh de na cuideachtaí eile freisin.

  Tara Dalrymple, Lizzie Gnóthach & Misean Dodhéanta
 • Le haghaidh thús-suas le cuideachta ar cosúil linne an Ciúb is áit iontach a fháil ar bun in oifig díreach ar shiúl. A suite in ionad teicneolaíochta agus mar sin tá sé iontach a bheith mórthimpeallaithe ag daoine a bhfuil baint acu le teicneolaíocht.

  Eileen, D&G A Chur Chun Cinn
 • Galway Technology Centre tá sé feistithe chun do chuid riachtanas oiliúna go léir a chomhlíonadh le príomhshuíomh agus foireann chairdiúil a bhfuil sé mar aidhm acu freastal orthu. Péireáilte le atmaisféar iontach tá rath orthu.

  Dermot Slattery, Claonadh Choláiste, Stiúrthóir
 • 'Tá áiseanna den scoth ar fáil ag an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus tá an oifig fíorúil ag obair go han-mhaith.Míle bhuíochas duit féin (Noreen) agus Thomas as bhur tacaíocht leanúnach ar seo'.

  Jerry Twomey
 • "Is sampla eiseamláireach é an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ar mol nuálaíochta.  Tá sibh go léir taréis a bheith ar nós réalt taithneamhach i rith an Paindéime COVID19 seo. Níl a fhios agam faoi Ionad Ghnó eile atá taréis an leibhéil céann treoir agus tacaíocht den scoth a thabhairt agus anuas ar sin an teagmháil pearsanta. Do eolas ginearálta, tá oifig seirbhíse again i nDeisceart na tSualainne agus ní raibh siad i dteagmháil linn ar chor ar bith chun comhairle nó tacaíocht a thabhirt dúinn. Braitheann sé ar nós 'as radharc, as cuimhne'. Ach tá tú féin agus Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ana difriúl agus is onóir dom aithne a bheith agam ort agus a bheith mar chuid do "teaghlach" TG4.

  Med-di-dia
 • Ag oscailt dóirse agus is ábhar cainte é dúinn le bliain anuas agus sinn ag úsáid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar ár seoladh gnó agus ar cártaí gnó - ní amháin i nGaillimh ach i mBaile Átha Cliath agus Luimneach freisin.

  Wifor