Baill

S'iad ár mbaill bun agus barr Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe!

Is eiceachóras rathúil é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a dtugann líonra maith d'ár mbaill chun cabhair a thabhairt leis an phróiseas forbartha. Tá pobal Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe déanta suas de ghrúpaí éagsúla do chomhlachtaí dúchasacha teicneolaíocht agus comhlachtaí teicneolaíochta idirnáisiúnta atá ag fás go tapaidh ag bunú anseo in Iarthar na hÉireann

Baill Reatha
 • Lián Digiteach

  Is foireann dearthóirí agus forbróirí gréasáin é Propeller Digital atá lonnaithe i nGaillimh, Éire, a oibríonn go cianda do chliaint ar fud an domhain. Mar ghníomhaireacht nua, bhain siad taitneamh as fás agus rath tapa lena ngnó. Ceadaíonn cumarsáid ar líne úsáid níos éifeachtaí a bhaint as a gcuid ama agus a gcliaint agus tugann sé an cumas do Lián Digiteach oibriú le cliaint ar fud an domhain, ó cibé áit a bhfuil siad i láthair na huaire.

 • Qpercom

  Ceannaire domhanda é Qpercom le bogearra OSCE ag soláthrú réiteach measúnú saincheaptha go Ollscoileanna, Ollscoil Dundee, Institiúd Karolinska agus Ollscoil Náisiúnta Singeapór san áireamh. Freastlaíonn an córas faisnéis bainistíochta Observe, ar measúnú cliniciúl ag ligeant do, anailís síciméadrach, sonraí ar fad a aschur ó Excel, anailís teorannach cúlchéimniú, (roimh agus taréis measúnú i gnáth suíomh) agus tacaíocht do Anailís Inghinearálaitheacht.

 • Rapid7

  Bunaíodh NetFort i 2002 agus an cheanncheathrú i nGaillimh, Éireann. Soláthraíonn Netfort bogearra líonra tráchtála agus monatóireacht slándála do líonra fíorúil agus fisiceach. Tá táirge príomhthionscadal Netfort, LANGuardian uathúil sa mhargadh a bhuíochas don teicneolaíocht scrúdaithe cumhactach gur féidir íoslódáil agus a imscaradh ar crua-earra fisiceach nó fíorúil chun infheictheacht cuimsitheach a thabhairt i nóiméad.

 • Siren Solutions

  Tá ceanncheathrú Siren Solutions lonnaithe i nGaillimh. Is seach-chuideachta é Siren ón grúpa taighde Sonraí Infreastuctúr Dian ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh faoi stiúir Dr. Giovanni Tumarello le cabhair ó an Dr. Renaud Delbru (comh-bhunaitheoir). Cruthaigh an taighde inneall cuardaigh Sindice an chéad ghlúin “SIRen” (Semantic Aisghabháil Fáisnéise Inneall) agus teicnící eile chun innéacsú, tuiscint agus athúsáid a dhéanamh ar graif eolais faobhar 30 billiún a cruthaíodh trí lamhacháin “Gréasán na Sonraí” (leathanaí le marcail ar nós schema.org i measc eile.)

 • SL Controls

  Tá aitheantas idirnáisiúnta ar SL Control mar ceannaire earnála i Córas Tacaíochta agus Córas Trealamh Slánaithe. Oibríonn siad le chomhlachtaí sna earnáil cógaisíochta, feiste leighis, cúram sláinte agus bia & deoch go mbíonn saineolas ard-leibhéil uathu san earnáil comhlíonadh rialála agus slánú TF.

 • SourceDogg

  Tá forbairt déanta ag SourceDogg ar bogearra soláthar néalríomhaireacht óstach, atá taréis iomaí gradaim a bhuacaint, dírithe ar dhuine ar bith go bhfuil údarás ceannaithe acu i ghnólacht ar bith. Tá an iarratas do SourceDogg, inrochtana agus iomasach ag tabhairt deis do saineolaithe neamh-soláithair agus gairmithe bainistiú éasca a dhéanamh ar caiteachas gnó, srianú a dhéanamh ar conraithe, agus na soláthraí ceart a fháil. Tá siad ag leanúint leo ag fás agus ag cur fáilte le tuilleadh eagraíochtaí príomháideacha agus poiblí mar chustaiméirí.

 • Supply Chain Formulae

  Comhlacht seirbhíse TF agus bogearra é Supply Chain Formulae ag speisialtóireacht i slabhra an tsoláthair agus bogearra tacaíochta lóistíocht lastála fochomhlachta de Supply Chain Factory GMBH. Tá bonn cliaint idirnáisiúnta acu agus tá ár árdáin bunaithe ar Seirbhísí Gréasán Amazon le staca seirbhísí teicneolaíochta PHP/Postgres/AWS.

 • SyberNet

  Déanann Sybernet uathoibriú ar an láimhseáil idirgníomhaíochta an chustaiméir guthán-bunaithe leis an ghnó. Mar soláthróir deimhnithe seirbhíse PCI DSS Leibhéal 1, tugann siad réiteachtaí íocaíocht cárta agus fiosrúchán iarmhéid ag tabhairt an gcumas do eagraíochtaí seirbhísí guthán 24 uair a chloig a thabhairt do na chustaiméirí trí cainéail sonraí guth agus soghluaiste. Trí na h-idirghníomhaíochtaí seo a uathoibriú, cabhhraíonn réiteachaí SyberNet le eagraíochtaí raon a gcuid iniúchadh PCI DSS laistigh don eagraíocht a laghdú agus cuir le oibríocht soláthair foireann níos éifeachtúla. Na rannóg custaiméirí atá san áireamh ná, an rialtas áitiúl, soláthróirí fuinneamh, soláthróirí seirbhíse telecom, eagraíochtaí bainistiú fuíolla, soláthróirí miondíola cártaí bronntanais agus eagraíochtaí baince in Éireann agus ag Ríocht Aontaithe.

 • Stiúideonna Beochana Triggerfish

  Is Stiúidieo ríomhaireachta scannán beochana é Stiúdieó Beochana Triggerfish, nó Triggerfish go simplí atá bunaithe i Cape Town san Aifric Theas. Tá cáil ar an stiúidó de bharr na scannáin gnéithe beochana Adventures in Zambezia, Khumba, agus an obair atá déanta acu ar speisialtóra teilfíse cruthaithe dos na léiritheoirí sna Ríocht Aontaithe Magic Light Pictures. Le déanaí d’oscail Triggerfish a chéad stiúidió idirnáisiúnta in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe.

 • Réitigh Uisce Vortech

  Tugann VorTech Water Solutions aghaidh ar na dúshláin uisce agus fuíolluisce is mó ar domhan trí réitigh nuálacha, costéifeachtacha a fhorbairt agus a sheachadadh a dhéanann fíordhifríocht i dtreo inbhuanaitheacht an tionscail a fheabhsú.

  Bunaithe in 2019 is seach-chuideachta é VorTech Water Solutions Ltd. ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Chuir a bpríomhtháirgí, a dhíríonn ar aerú, ar mheascadh agus ar hidreachumhacht (atá deartha ag baint úsáide as prionsabail na dinimice sreabhach) spéis idirnáisiúnta ar fáil do roinnt gníomhaithe bardasacha, tionsclaíocha agus dobharshaothraithe.

  Tá bailiúchán uathúil de shaineolas teicneolaíochta domhain comhcheangailte ag an gcuideachta i réimsí ar nós dinimic sreabhach vortex, hiodrálaic, éifeachtúlacht fuinnimh, próiseas agus rialú fuíolluisce, bithcheimic, dearadh táirgí inbhuanaithe, scálú tráchtála, agus airgeadas fuinnimh.

Comhaltaí Alumni
 • Antares Vision

  “Is iad Antares Vision atá amuigh chun tosaigh ag stiúriú an phróiséis tairgí a cosaint tríd timthriall na beatha le réiteachtaí Bainistiú Sonraí Cliste agus Scrúdú, Rianú & Lorg cuimsithe a soláthrú. Is é an rogha nádúrtha do don chuid is mó dos na tionscal déine ach tá Antares Vision is bhfad níos mó ná soláthraí teicneolaíochta. Tugann muid rathaíocht go mbeidh táirge ionraca agus trédhearcacht ó ceann le ceann ag do shlabhra an tsoláthair chun luach breise uathúil a cruthú: muinín iomlán ó do chuid custaiméirí.”

 • Armour Interactive

  An Ghníomhaireacht Dhigiteach ag obair lena gcliaint chun táirgí digiteacha den scoth a dhearadh agus a thógáil a mhéadaíonn ioncam agus a bhaineann fás easpónantúil amach dá ngnólachtaí.  Cruthaíonn siad feidhmchlár gréasáin saincheaptha, dírithe ar úsáideoirí agus aipeanna móibíleacha óna dteach nua i mBaile an Bhriotaigh, Gaillimh.

 • Avaya Inc.

  Comhlacht teicneolaíochta ilnáisiúnta Meiricéanach é Avaya Inc, lena ceannceathrú i Santa Clara, California a soláthraíonn réiteachtaí cumarsáide gnó don custaiméir agus an bhfoireann.

 • Connacht Accountancy

  Gnólacht de Cúntasóirí Deimhnithe Cairte é Connacht Accountancy ag chuir seirbhís ar fáil do chliaint tríd an Ghaillimh agus na contaetha mórthimpeall. Is gnólacht neamhspléach iad Connacht Accountancy ina bhfuil taithí fairsing agus saineolas acu i ngach réimse den cleachtas cuntasaíochta.

 • Cyberscout (IDT911)

 • Duolog Technologies

  Cuideachta réitigh dearaí gan sreang. Úsáidtear a theicneolaíocht in iarratais gan sreang trí gach cineál feiste ar nós fóin phóca agus cúntóirí digiteacha pearsanta.  Faighte ag ARM in 2014, a choinnigh oifig i nGaillimh.

 • Electronic Arts, Inc.

  Tá fios ar Electronic Arts, Inc. (EA) fresin mar EA Games, forbróir, margóir, foilsitheoir, agus imdháileoir Meiricéanach do cluichí físe leis an ceannceathrú i cathair Redwood i California.

 • EmployAbility Galway

  Is seirbhís fostaíochta é EmployAbility Galway do dhaoine le míchumais, deacrachtaí meabhairshláinte, agus daoine atá ag athshlánú ó breoiteacht nó gortú. An aidhm atá acu ná cabhair a thabhairt do dhaoine fostaíocht oiriúnach a fháil agus é a choinneáil. Chuireann siad meantóireacht aonarach ar fáil freisin agus tugann siad tacaíocht practiciúl do dhaoine a cabhraíonn leo agus iad ag cuardach postanna mar aon le tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad fostaithe. Trí próifíliú leathaine agus ag cinntiú go bhfuil an bpost ceart, chuireann EmployAbility earcaíocht éifeachtúil ar fáil, ag chur comhionannas agus ionchuimsiú chun cinn thar na earnáil ar fad.

 • ExOrdo

  Bogearra Bainistíochta Cliste Comhdhála. Iomaí gradam buaite ag an bogearra bainistíochta chomhdhála. Deartha go heisiach le haghaidh, cumainn, neamhbhrabúis agus ollscoileanna. Grá ag taighdeoirí don bogearra. Iontaofa ar fud an domhan. Bunaíodh an chomhlacht i nGaillimh.

 • HID Global

  Tá ceanncheathrú HID Global, lonnaithe in Austin, Texas, le níos mó ná 3,000 fostaithe acu ar fud an domhan agus oifigí idirnáisiúnta á fheidhmiú a dtugann tacaíocht i níos mó ná 100 tír. Is Branda de chuid an ghrúpa ASSA ABLOY é HID Global®. Tá HID Global paiseanta faoi cúnamh a thabhairt do dhaoine aitheantas fíoraithe agus iontaofa a n-úsáid ionas go mbeidh sé níos áisiúla agus níos sábháilte dóibh dul aon áit go bhfuil orthu imeacht agus pé rud gur mian uathu a dhéanamh sa gnáthshaol a bhaint amach. Úsáideann daoine táirgí HID chuile lá chun doirse a n-oscailt, líonra digiteach a rochtain, suaitheantas a dhéanamh níos pearasnta, idirbheartaíocht a fíorú, eolas a fháil, sócmhainní a rianú agus nascadh le daoine eile – ag déanamh cinnte go glacfar leis na haitheantas gan fadhb aon áit, aon uair.

 • Roghnaigh muid GTC ar go leor cúiseanna agus sa deireadh ní raibh aon inchinn ann mar gheall ar dheiseanna líonraithe, éascaíocht rochtana, páirceála, Barra Ceapaire Uí Bhriain, an cheaintín agus líonrú laistigh de na cuideachtaí eile freisin.

  Tara Dalrymple, Lizzie Gnóthach & Misean Dodhéanta
 • Le haghaidh thús-suas le cuideachta ar cosúil linne an Ciúb is áit iontach a fháil ar bun in oifig díreach ar shiúl. A suite in ionad teicneolaíochta agus mar sin tá sé iontach a bheith mórthimpeallaithe ag daoine a bhfuil baint acu le teicneolaíocht.

  Eileen, D&G A Chur Chun Cinn
 • Galway Technology Centre tá sé feistithe chun do chuid riachtanas oiliúna go léir a chomhlíonadh le príomhshuíomh agus foireann chairdiúil a bhfuil sé mar aidhm acu freastal orthu. Péireáilte le atmaisféar iontach tá rath orthu.

  Dermot Slattery, Claonadh Choláiste, Stiúrthóir
 • 'Tá áiseanna den scoth ar fáil ag an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus tá an oifig fíorúil ag obair go han-mhaith.Míle bhuíochas duit féin (Noreen) agus Thomas as bhur tacaíocht leanúnach ar seo'.

  Jerry Twomey
 • "Is sampla eiseamláireach é an Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ar mol nuálaíochta.  Tá sibh go léir taréis a bheith ar nós réalt taithneamhach i rith an Paindéime COVID19 seo. Níl a fhios agam faoi Ionad Ghnó eile atá taréis an leibhéil céann treoir agus tacaíocht den scoth a thabhairt agus anuas ar sin an teagmháil pearsanta. Do eolas ginearálta, tá oifig seirbhíse again i nDeisceart na tSualainne agus ní raibh siad i dteagmháil linn ar chor ar bith chun comhairle nó tacaíocht a thabhirt dúinn. Braitheann sé ar nós 'as radharc, as cuimhne'. Ach tá tú féin agus Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe ana difriúl agus is onóir dom aithne a bheith agam ort agus a bheith mar chuid do "teaghlach" TG4.

  Med-di-dia
 • Ag oscailt dóirse agus is ábhar cainte é dúinn le bliain anuas agus sinn ag úsáid Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe mar ár seoladh gnó agus ar cártaí gnó - ní amháin i nGaillimh ach i mBaile Átha Cliath agus Luimneach freisin.

  Wifor